Ateliers

Bij onze groepen vindt u een overzicht van onze leerkrachten en medewerkers. Op Kindcentrum De Marke werken we met ateliers en vakspecialisten. Daardoor kunnen de kinderen op eigen niveau werken. Met wisselende samenstellingen van instructiegroepen, hebben kinderen minder snel het gevoel een uitzondering te zijn. Onze kinderen vinden het normaal dat je verschillende instructies met verschillende kinderen (vaak groepsdoorbrekend) krijgt.

Voordelen

Een atelier is een lokaal waar een vakgebied centraal staat. Het lokaal is daarom voornamelijk ingericht rondom dat vak. Dit levert een voordeel op: de materialen die nodig zijn om het vak te kunnen geven zijn altijd aanwezig. Hierdoor kan het makkelijker ingezet worden.

We werken met drie verschillende ateliers:

  • Taal/spelling atelier
  • Rekenatelier
  • Leesatelier

Omdat rekenen, taal/spelling en begrijpend lezen in verschillende lokalen gegeven worden, wisselen de kinderen gedurende de dag een aantal keer van lokaal. Het werken met ateliers was een belangrijke stap om leren op maat en het werken met specialisaties in de praktijk te brengen. Bij De Marke zijn de instructiegroepen groepsdoorbrekend ingericht zodat kinderen echt instructie op hun niveau krijgen.

Vakspecialisten

Kinderen krijgen binnen de ateliers instructie van vakspecialisten. We werken met een rekenspecialist, een taal/spelling specialist en een leesspecialist. De leerkrachten in groep 1-2 richten zich op hun eigen groep en hebben daarom geen specifieke specialisatie. Deze kinderen gaan vanaf groep 3 pas naar de gecombineerde ateliers.

De leerkrachten die lesgeven in basisgroep 2 en 3 zijn ieder gespecialiseerd in een bepaald vakgebied en verzorgen de lessen voor dat vak aan alle kinderen in groep 3 t/m 8. Door deze specialisatie kan de leerkracht beter aansluiten bij de vragen van kinderen. Er kan sneller geschakeld worden als een hiaat ontdekt wordt, omdat de leerkracht de leerlijn goed kent. Hierdoor kunnen we flexibel omgaan met de lesstof.

Elke leerkracht geeft aan alle kinderen les. Zo ontstaat er automatisch ook meer overleg tussen leerkrachten onderling onder andere over de leerlijnen van de leerlingen. Door deze waardevolle informatie leren wij van elkaar. Dit draagt bij aan de kwaliteit van ons onderwijs.