Leerlingenzorg

Wij vinden het belangrijk om goed de leerlijn en de ontwikkeling van uw kind te volgen. Zo kunnen wij daar waar nodig bijsturen of ondersteunen. Voor een doorgaande lijn is het wenselijk als informatie over de ontwikkeling van het kind vanuit de opvang mag worden doorgegeven aan het basisonderwijs. Ouders moeten hiervoor toestemming geven.

Vanaf groep 3 volgen wij de leerresultaten iedere dag in het gemaakte werk, om de zoveel weken met toetsen van de methode en twee keer per jaar met een aantal landelijk toetsen. In de groepen 1 en 2 volgen wij de ontwikkeling door observaties. Al deze gegevens leggen we vast in een dossier, het zogenaamde leerlingvolgsysteem.

Passend onderwijs

In de dagelijkse contacten en het volgen van de kinderen zien wij de ontwikkelingen. Soms merken we dat er kinderen zijn die meer ondersteuning of begeleiding nodig hebben. Vanuit de gedachte van passend onderwijs stemmen wij ons aanbod af op de verschillen tussen kinderen. We kijken naar wat een kind wel kan in plaats van wat niet goed gaat.

De leerkracht kan differentiëren in het aanbod en verkorte of verlengde instructie geven, passend bij de behoeften van de kinderen. Aan kinderen die meer aankunnen, wordt uitdagend materiaal aangeboden. Wanneer de inzet van de leerkracht weinig vooruitgang oplevert, kan de intern begeleider worden ingeschakeld. Samen met de leerkracht wordt dan gekeken welke mogelijkheden wij nog meer kunnen bieden. In ons ondersteuningsprofiel staan onze mogelijkheden beschreven, evenals de grenzen in ons aanbod. U vindt dit profiel bij Documenten. Daar staat ook de actuele schoolgids waarin we aandacht aan passend onderwijs en zorg besteden.