Identiteit

De Marke is een algemeen, christelijke basisschool met een open karakter, waar ook kinderen met een ander geloof of zonder geloof welkom zijn. Er is ruimte en respect voor elkaar. We hebben de afspraak dat iedereen respectvol aan alle activiteiten rondom identiteit meedoet. Iedereen is anders en je mag jezelf zijn, maar tegelijk hebben we met elkaar te maken.

Pedagogisch klimaat

We willen kinderen leren hier op een goede manier mee om te gaan en elkaar te helpen. Dit is zichtbaar in ons pedagogisch klimaat. Op De Marke gaan we op een positieve manier met elkaar om. We hebben duidelijke afspraken. Een belangrijk uitgangspunt is daarbij dat we elkaar aanspreken op gedrag dat goed of niet goed is. We doen dit onder andere door actief bezig te zijn met groepsvorming en Taakspel.

Dagopening

Onze identiteit is zichtbaar in onze dagopeningen en vieringen. We doen dit aan de hand van de methode ‘Trefwoord’. Aan de hand van thema’s komen de kinderen in aanraking met bijbelverhalen en spiegelverhalen. Tijdens de dagopening wordt hier met elkaar over gesproken en proberen we de verhalen naar de dagelijkse praktijk te vertalen: Wat kun je als mens met het verhaal? Binnen de dagopeningen is er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan. We praten dan bijvoorbeeld over hoe we met elkaar omgaan binnen school en de samenleving. Naast sociale vorming en het luisteren naar een verhaal wordt er ook gezongen. Tijdens de dagopening is er ook ruimte voor gebed.