Mijn kind is leerling

Uw kind is leerling bij De Marke. Dan is het fijn als u betrokken wordt en bent bij de gang van zaken van het kindcentrum. Om u, va veel zaken,  op de hoogte te houden gebruiken wij ons ouderportaal, Social Schools. Daar vindt u het laatste nieuws over o.a. de vakantie- en extra vrije, activiteiten in de basisgroepen, of algemene informatie over het kindcentrum. Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met de leerkracht van de groep. De directeur Anneke Lanjouw is dinsdagen, woensdagen en donderdagen aanwezig op school.