Mijn kind is leerling

Als uw kind leerling is bij De Marke, dan heeft u ook toegang tot ons ouderportaal, Social Schools. Daar vindt u het laatste nieuws over de basisgroep. Op deze site kunt u algemene informatie vinden, zoals hoe meld ik mijn kind ziek en welke dagen zijn vrij. Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met de leerkracht van de groep. De directeur Anneke Lanjouw is dinsdagen, woensdagen en donderdagen aanwezig op school.