Verlof aanvragen

Er zijn bijzondere omstandigheden waarvoor u extra verlof kunt aanvragen. Denk hierbij aan verhuizing, huwelijk en overlijden. Hiervoor moet u vooraf contact opnemen met de directeur. Zonder toestemming van de directeur en/of leerplichtambtenaar mag u geen verlof nemen.