Schooltijden

De Marke werkt met een vijf-gelijke-dagen-model. Dit betekent dat iedere schooldag qua lesuren gelijk is, namelijk van 8.30 –14.00 uur. In overleg met de oudergeleding van de medezeggenschapsraad zijn onze onderwijstijden bepaald. Uiteraard in overeenstemming met de wettelijke regels. Bij het vijf-gelijke-dagen-model gaat iedere groep jaarlijks 940 uur naar school.

Onze schooltijden zijn als volgt:

maandag 8.30-14.00
dinsdag 8.30-14.00
woensdag 8.30-14.00
donderdag 8.30-14.00
vrijdag 8.30-14.00