Ziekmelden

Als uw kind ziek is of om andere redenen het kindcentrum niet kan bezoeken, dan horen we dit graag telefonisch op nummer 0592-263113 vóór aanvang van de lessen. Als een kind binnen een uur na aanvang van de lessen, zonder dat hiervan melding is gemaakt, niet aanwezig is, wordt contact met u opgenomen. We maken ons dan ongerust over het wegblijven van uw kind. Dagelijks wordt de aan- of afwezigheid van de kinderen geregistreerd.

Ziek tijdens school

Wordt uw kind ziek tijdens schooltijden, dan nemen we contact met u op. Mochten we u niet kunnen bereiken, dan kan het zijn dat de leerkracht zorgvuldig moet afwegen wat het beste is voor uw kind. Bijvoorbeeld een pijnstiller of een bezoek aan een arts. Daarvoor wordt de informatie die u op het aanmeldingsformulier gegeven heeft, gebruikt.