Missie en visie

De Marke staat voor modern onderwijs en opvang vanuit een christelijke levensvisie. Wij vullen het daltonconcept aan met het doordacht passend lesmodel. Onze leerkrachten werken daarbij vanuit het lesdoel en geven effectief instructie. Wij houden rekening met leerstijl, leertempo, instructiebehoefte en talent. De kinderen krijgen de ruimte om zich te ontwikkelen via een leerweg die bij hen past. Zo bereiden we alle leerlingen optimaal voor op hun toekomst.

Bovendien geven we de kinderen verantwoordelijkheid en vertrouwen om zelfstandig keuzes te maken. Ze leren ook samenwerken en reflecteren.

Ons kindcentrum staat voor:

Ervaren, groeien en doen
  • In een veilig klimaat, waarin je leert leren.  We maken de school samen, het is van jou en mij. Samen zorgen we ervoor dat we het fijn hebben met elkaar. Je op school fouten mag maken en het nog een keer proberen.
  • Vanuit de principes van Dalton.   Je leert zelfstandig te denken en handelen, maar ook samen te werken met een ander of in een groepje. Je mag verantwoordelijk zijn voor je keuze en je leert te reflecteren op je werk, je leerproces en je gedrag.
  • Om je talenten te ontdekken en te ontwikkelen.   Elk kind is uniek en heeft zijn eigen talenten. We willen je helpen om je talenten te ontdekken en je begeleiden om die talenten te ontwikkelen.
  • Intrinsiek waar het kan, begeleid waar het moet.   Alle kinderen zijn verschillend als het gaat om werktempo, leerstijl en belangstelling. Waar het kan willen we aansluiten wat bij jou past en je hierin uitdagen. Soms weet je het zelf al heel goed en gaat het als vanzelf. Wanneer het nodig is, geven we je de begeleiding om een volgend stapje te kunnen maken.
  • Overal, samen en alleen!   Je leert hier samenwerken en zelfstandig werken, in de klas en op het leerplein. Als team werken we samen met leerlingen en ouders om je zo optimaal mogelijk voor te bereiden op je toekomst.