Ouderraad

De ouderraad van De Marke bestaat uit ouders, aangevuld met een leerkracht. De ouderraad beheert de gelden die binnenkomen. Denk aan vrijwillige bijdragen van ouders, de financiële bijdragen voor de schoolreisjes en het kamp van groep 8. De ouderraad fungeert als klankbord. Zij ondersteunt de leerkrachten bij de organisatie van allerlei activiteiten, zoals kerst, Sinterklaas en koningsspelen.