Sociale vaardigheden en veiligheid

Voor het volgen van de sociale ontwikkeling gebruiken wij een observatiemiddel dat aansluit op ons leerlingvolgsysteem. Tweemaal per jaar voeren de leerkrachten een “grote” observatie uit in de basisgroep. De gegevens worden geregistreerd in het observatiemodel in ons leerlingvolgsysteem. Eenmaal per jaar beantwoorden de leerlingen uit de groepen 6 tot en met 8 een vragenlijst die hoort bij het observatiemiddel. Tijdens de groepsbesprekingen bespreekt de IB-er de uitslagen met de leerkracht. In de klas gebruiken we de methode “Kwink” en “Taakspel” voor het bevorderen van de sociale redzaamheid.