Onderwijs op de Marke

Kindcentrum De Marke staat voor ervaren, groeien en doen;

 

  • In een veilig klimaat, waarin je leert leren. 

We maken het kindcentrum samen, het is van jou en mij. Samen zorgen we ervoor dat we het fijn hebben met elkaar. Je mag hier fouten maken en het nog een keer proberen.  

 

  • Vanuit de principes van Dalton. 

Je leert zelfstandig te denken en handelen, maar ook samen te werken met een ander of in een groepje. Je mag verantwoordelijk zijn voor je keuze en je leert te reflecteren op je werk, je leerproces en je gedrag. 

 

  • Om je kwaliteiten te ontdekken en te ontwikkelen. 

Elk kind is uniek en heeft zijn eigen kwaliteiten. We willen je helpen je kwaliteiten te ontdekken en je begeleiden om dit te ontwikkelen. 

 

  • Intrinsiek waar het kan, begeleid waar het moet. 

Alle kinderen zijn verschillend als het gaat om werktempo, leerstijl en belangstelling. Waar het kan willen we aansluiten wat bij jou past en je hierin uitdagen. Soms weet je het zelf al heel goed en gaat het als vanzelf. Wanneer het nodig is, geven we je de begeleiding om een volgende stap te kunnen maken. 

 

  • Overal, samen en alleen! 

Je leert hier samenwerken en zelfstandig te werken, in de klas en op het leerplein. Als team werken we samen met leerlingen en ouders om je zo optimaal mogelijk voor te bereiden op je toekomst. 

 

 

Dalton

De Marke is een daltonschool. De vijf kernwaarden van dalton vormen de basis voor ons onderwijs. Een vertaling van deze kernwaarden naar de praktijk kunt u lezen in ons kindcentrumgids.

Ons logo uitgelegd:

Twee handen

De handen in ons logo zeggen zowel iets over onze identiteit als ons onderwijsconcept. Tijdens onze dagopeningen wordt dit zichtbaar als we stil zijn en bidden. Het staat ook voor samenwerken en samen zijn. Kinderen uit verschillende groepen werken met elkaar samen aan opdrachten en zo leren we van elkaar. Hierdoor worden we ook echt samen een school. Met elkaar maken we er iets moois van.

Een open boek

In groep 1 ligt je hele schoolcarrière nog voor je open. Lege bladzijden die langzamerhand gevuld gaan worden met kennis en vaardigheden. Als school willen we  kinderen niet een ingevuld boek aanbieden, maar ze juist de kans geven om zelf te ontdekken en invulling te geven aan leren. Het boek is daarnaast een verwijzing naar de Bijbel: het boek dat een richtlijn is voor ons handelen.

Het kind

Alles wat we doen en organiseren op school draait om het kind. We willen kinderen goed voorbereiden op hun toekomst en daarom leren kinderen bij ons niet alleen kennis, maar ook vaardigheden om in te zetten in verschillende situaties. Samenwerken, plannen, presenteren en reflecteren zijn hiervan voorbeelden.