Privacy

Wij vinden de privacy van onze gebruikers erg belangrijk. Daarom gaan wij zorgvuldig om met het verwerken van persoonsgegevens die wij via de website ontvangen; verwerking van persoonsgegevens vindt plaats volgens de gestelde eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Kindcentrum De Marke, gevestigd aan De Weegbree 21, 9461 KM Gieten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via de website zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Voor vragen hierover kunt u terecht bij de directie.

Persoonsgegevens

Kindcentrum De Marke verwerkt uw persoonsgegevens als u deze zelf via de website aan ons verstrekt via een formulier. De ingevulde gegevens worden niet opgeslagen door de website, maar alleen via een e-mail aan Kindcentrum De Marke verstrekt. Uw persoonsgegevens worden dan verwerkt voor informatievoorziening, afstemmen en/of aangaan van diensten, afhankelijk van het doel van het ingevulde formulier. De gegevens kunnen bijvoorbeeld bestaan uit:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Kindcentrum De Marke verwerkt via de website bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, namelijk gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website verwerkt deze gegevens alleen als u die zelf verstrekt via een formulier op de website. De ingevulde gegevens worden niet opgeslagen door de website maar alleen via een e-mail aan Kindcentrum De Marke verstrekt.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op.

Doel en grondslag

Kindcentrum De Marke verwerkt uw persoonsgegevens in MijnSchool voor de volgende doelen:

  • U te kunnen informeren over onze dienstverlening.
  • Het afnemen of uitvoeren van onze diensten met u te kunnen afstemmen.

Bewaren persoonsgegevens

Kindcentrum De Marke bewaart via de website verstrekte persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verwerkt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kindcentrum De Marke verstrekt uitsluitend via de website verstrekte persoonsgegevens wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Voor uitleg over cookies en het actuele gebruik van cookies op de website door Kindcentrum De Marke, verwijzen wij naar onze cookieverklaring.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens via onze website in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek voor bovenstaande e-mailen naar de directie. We nemen uw verzoek in ieder geval binnen vier weken in behandeling.

Kindcentrum De Marke wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Mocht u vragen hebben, de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de directie.